СТК при ЗС на БФС – Пловдив обяви график за стартирането на на пролетния полусезон в отделните групи, както следва:

  •  Трета лига – Югоизточна група – на 20/21 февруари 2021 г.
  • „А“ регионална група (мъже) – на 20/21 февруари 2021 г.
  • „Б“ Регионална група – Изток – на 20 март 2021 г.
  • „Б“ Регионална група – Запад – на 20 март 2021 г.
  • „Б“ Регионална група – Север – на 27 февруари 2021 г.
  • „Б“ Регионална група – Юг – на 20 март 2021 г.
Датите ще се запазят, ако епидемиологичната обстановка в страната и заповедите на министъра на здравеопазването и министъра на младежта и спорта не налагат друго!