СТК към ЗС в Пловдив насрочи трите кръга от Футбол 9 (2009) - "А" група, които бяха отложени в края на есенния полусезон както следва:

  • 13. кръг - на 27 февруари, събота
  • 14. кръг - на 28 февруари, неделя
  • 15. кръг - на 6 март, събота
  • Редовен 16. кръг - на 7 март, неделя.

Ако епидемиологичната обстановка в страната и заповедите на министъра на здравеопазването и на министъра на младежта и спорта не налагат друго отложените срещи ще се играят по горепосочената програма.