МОК дисквлифицира атлетите, хвърлящи пиратски дискове.