Тихо се сипе третия сняг. Тези с BMW-тата притеснени са пак...