Двама перничани си говорят:
- Брато, каква порода ти е кучето?
- Самоуед!
- Да бе... въртоуед!