Доктор към пациент:
- Не трябва да пиете, да пушите, случайни връзки, играете на карти.
Пациента:
- Май жена ми е идвала да Ви дудне...