- Като ме удари жена ми по дясната буза и си предлагам и лявата.
- Защо?
- По-слабо удря там.