Цял живот беше глава на семейството. Така заповяда жена му още преди сватбата.