Когато мъжът шепне на жена, че тя е най-хубава, най-добра, най-умна, той го казва не толкова колкото заради нея, а внушава на себе си.