- Иване, къде беше последните три дни? - жена пита мъжа си.
- Пих.
- Изневерил ли си ми?!
- Кети, откъде ще знам! Нали съм пил!