Жената си е жена - сложен организъм, неуправляем механизъм, непредсказуеми действия.