Пътуват в едно купе четири жени. Оказало се, че всички се връщат от морето.
Едната казала:
- Като се прибера ще разкажа всичко на мъжа си!
- "Леле, че е глупачка!" - си помислила втората.
- "Леле, че е смела!" -си помислила третата.
- "Леле, че памет!" - си помислила четвъртата.