Той и тя девствени. Той направил всичко набързо и неловко запалил цигара:
- Бил ли си с други жени? - поинтересувал се тя.
- Разбира се, - отговорил с интонацията на Казанова, - и то много. А ти с мъже?
- А аз още с нито един...