Две жени си говорят и едната пита другата:
-Ти как караш мъжа ти да се е*е редовно с те*е ?
Другата и казва .
-Слагам си гаштите под вазглавницата му и като ги докосне земе ги подуши ги и ме почва ..
Другата така и направила , сложила си вълнените гащи под възглавницата на мажа и и легнала да чака ..
Легнал мъжа и барнал под възглавницата взел ги подущил ги и извикал :
-Жено донеси пушката в стаята има пор под вазглавницата ми е ...