Двама приятели си говорели за това как правят с*кс със съпругите си. Първият казал:
- Понякога го правим като кучета. Вие опитвали ли сте?
- Не - поклатил глава вторият. - Макар че правим нещо подобно.
- И как е?
- Не се получава много - признал той. - Започваме като заставам на четири крака пред нея и се моля за с*кс, а жена ми ляга по гръб и се прави на умряла.