Говорят две жени:
- Муцка, ти обичаш ли мъжа си?
- Разбира се, че го обичам. Аз по принцип много обичам мъжете…