Не обичаше да пие: ставаше му лошо преди да му стане хубаво.