- Защо са ти издраскани ръцете и лицето?
- Катерих се на едно дърво.
- Защо?
- Не знам. На сутринта ми разказаха.