Спират Иванчо с колата късно вечерта.
- Моля, слезте за алкохолен тест.
Иванчо слиза олюлявайки се и казва:
- Мммм, супер, какъв алкохол ще тестваме...