- Хората говорят за тебе, че пиеш като смок.
- Намерили сме се, пепелянке моя…