Някакъв празник! Пияница... а пред него чаша водка.
Изпива половината, но... изведнъж умира.
На Оня свят застанал пред Бог и помолил:
- Боже, умолявам те, превърни ме в бръмбарче, в паяк - в каквото решиш - само ме върни - да си допия водката. Почти половин чаша остана!
Бог изненадващо се съгласил, превърнал го в паяк и пияницата се оказал на тавана, буквално над чашата.
- Ама... аз не мога да я стигна!
- Ако се напънеш, от теб ще излезе паяжинка и по нея ще се спуснеш до чашата!
Напъвал се той, напъвал се, стигнал почти до чашата, но изведнъж - стоп! По-нататък нямало как!
- Е... какво да правим сега, аз се напъвам, но по-нататък няма как да се спусна!
- Напъвай се по-силно!
Напъвал се... все повече и повече, напъвал се... и изведнъж някой му разтресъл рамото:
- Иване, събуди се... че се насра!