Онези, които искат най-малко, са най-близо до боговете.
Сократ