Двама варят ракия на селският казан и се черпят.
По едно време единия казва:
– Брат'чед трябва да се стягаме, че казана взе да ни насмогва!