Депутатите в парламента си споделят картите за гласуване, а те тръгнали срещу споделянето на файлове.