Бойко Борисов създал Бог. Духът божий се носел над водите. Бойко Борисов казал:
- Ей, какво си ми се заразхождал? Ти българин ли си, бе?
- Амии...
- Не ми „ами”-кай, Ти българин ли си, кажи, бе?
- А... тоест, ъ...
- Я ме погледни в очите, ти българин ли си, бе?
Бог не го погледнал и само казал:
- Българин съм!
Оттогава е известно, че господ е българин.