VIР-реклама - реклама, прекъсваща обикновен рекламен клип.