Нелегалният пазар на наркотици в Холандия стана причина за фалита на легалния пазар на наркотици в Холандия.