- Келнер, вземете си пържолата обратно!
- Не мога, сър. Вие вече я надраскахте.