Програмистите, пианистите и онанистите се отличават от останалите хора по това, че мислят с пръстите си, вместо с главата си.