- Бие - значи обича!
- Бие, защото не ставаш за електротехник, Петров.