- По колко ги давате чушките?
- Два и двайсе.
- Аха, сигурно са пълнени с кайма!