Ако се опасявате, че собствената ви жена, след като вземе изпита по кормуване ще изпотроши новата ви кола... Никога не подкупвайте изпитващия... Тя винаги може да извади - "По-въздействащи аргументи"...