Мъж влиза в кухнята. Жена му казва:
- Изпълни си веднага съпружеския дълг!
Той го изпълнява веднага. Жената се връща към кухненската си работа. Мъжът пита:
- Толкова ме обичаш, че не можеш да изчакаш?
Тя:
- Не, трябваше да сваря рохки яйца, а три минутния таймер се е счупил.