Ако една жена не умее нищо - работи като прос*итутка.
Ако един мъж не умее нищо - работи като охранител.
Какво е общото ли? И в двата случая спят за пари!