Жена се обажда на своя приятелка:
- Знаеш ли, днес имам двоен празник: мъжът ми избяга с моя позната, която отдавна ненавиждам...