Мутра се връща от зъболекър, дояло му се, купил си един кроасан и казал на спътника си:
- Брато, изчакай ме тука - и отишъл в храстите.
Минават 10-15 мин, но не излиза от там. Другата мутра отива да види какво е станало и какво да види - оня клекнал и се мъчи да си напъха кроасана:
- Брато, какво правиш с тоя кроасан? - попитал той.
- Ми зъболекаря ми каза ако огладнея да ям от другата страна!