Отива ловджия на лов за глигани в забранения сезон. Прострелва едно малко глиганче, мята го през рамо и си тръгва, но по пътя го среща горския и го пита:
- Ей!!! Ти къде с това глиганче?!
- Какво глиганче?
- Как какво глиганче? Това на рамото ти!
Ловецът поглежда с престорено учудване към рамото си, започва нервно да се изтупва и крещи:
- Аууууу, гад мръсна, как ме е полазила?!