Един фотограф е на гости. По някое време показал някой свои снимки. Домакинята, гледайки снимките, казва:
- Колко са хубави! Определено имате много скъп апарат!
Фотографът нищо не казал, но на сбогуване казал на домакинята:
- Благодаря, вечерята беше великолепна! Определено имате много скъпи тенджери!