- Защо покрай катаджии трябва да се кара бавно?
- Защото са като децата: Може внезапно да изскочат на пътя да приберат някоя паричка.