Подсъдим в съда:
- Има ли правосъдие у нас или какво? Защо плащам аз?