- Защо отново се сближават църквата и държавата?
- Заедно се прави по-лесно бизнес.