- Какво работиш?
- Аз съм Personal assistant of the executive technical head manager.
- А на български?
- Подавам инструментите на майстора.