От дома - на работа, от работа - в дома, от дома - на работа. Трудно ми е да водя такъв двойнствен живот!